TOMEX - TecDoc Data Supplier

TOMEX certyfikowanym dostawcą danych TecDocTOMEX – a certified supplier of TecDoc data

Nasza firma została wyróżniona przez TecDoc jako „Certyfikowany Dostawca Danych“ (TecDoc Certified Data Supplier”). Wyróżnienie to uzyskiwane jest jedynie przez dostawców zapewniających najwyższą jakość danych pod względem zarówno merytorycznym, jak i składniowym. Co kwartał wszystkie dane dostarczane przez producentów są dokładnie sprawdzane i oceniane przez TecDoc, a dostawcy danych są informowani o wynikach w celu…