hybritech
HybriTech® to wysokowydajna technologia hybrydowego prasowania klocków hamulcowych do samochodów osobowych, polegająca na stosowaniu podczas jednego cyklu prasowania dwóch faz:

– faza 1, prasowanie w temperaturze otoczenia,

– faza 2, prasowanie na gorąco w temperaturze 200°C.

Zastosowanie tej hybrydowej technologii jest rozwiązaniem stosunkowo młodym i unikatowym, a wprowadzenie jej przez naszą firmę wymagało również modernizacji stosowanego do tej pory składu materiału ciernego, a także zmian parametrów technologicznych sporządzania i formowania kompozytów. Przyczyniło się to jednocześnie do wzrostu trwałości, stabilności oraz skuteczności produkowanych klocków hamulcowych.

Kluczowym elementem technologii HybriTech® jest zastosowanie „premiksu” na bazie lepiszcza elastomerowego, który odgrywa istotną rolę pro adhezyjnych oddziaływań pomiędzy matrycą a napełniaczami, zwiększając opory ruchu w węźle tarcia. Skutkuje to mniejszym fadingiem temperaturowym, czyli zachowaniem skuteczności hamowania także w wysokiej temperaturze. Ponadto poprawia właściwości tłumiące kompozytu wpływając na składową histerezyjną siły tarcia (zmniejsza piski występujące podczas hamowania).

Dodatkowym atutem technologii HybriTech® jest rozwiązanie transportu surowca do zasobnika prasy, który odbywa się za pomocą systemu Spyroflow. System ten zapobiega zanieczyszczeniu otoczenia i separacji składników mieszanki ciernej co sprawia, że technologia ta jest przyjazna środowisku naturalnemu.

W tej technologii oferujemy wszystkie najpopularniejsze w Europie referencje takie jak m.in. TX 10-78, TX 10-781, TX 10-782, TX 11-84, TX 12-48, TX 12-70, TX 12-701, TX 12-702, TX 12-703, TX 14-39, TX 15-22, TX 16-15 i inne.

HybriTech schemat